دفتر مرکزی: تهران، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان ژاندارمری، پلاک ۹۶ ساختمان بوک‌سرای دوکاج
تلفن: ۶۶۹۶۰۲۰۸-۰۲۱
شعبه مرکزی: انقلاب خیابان ۱۲ فروردین چهار راه وحید نظری پلاک ۲۸۰
تلفن: ۶۶۹۶۱۰۱۲-۰۲۱
ایمیل: info@booksaradokaj.org

    [osm_map_v3 map_center="35.6987,51.3943" zoom="16.8" width="100%" height="500" post_markers="1" control="fullscreen,scaleline,mouseposition"]